Aug 26

Pengenalan

Persatuan Kebajikan Nelayan-Nelayan Pantai Pulau Pinang atau lebih dikenali sebagai PIFWA (Penang Inshore Fishermen Welfare Association) ialah sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan sejak tahun 1994. Sejarah Penubuhannya bermula apabila isu pencerobohan pukat tunda yang berleluasa di akhir tahun 80-an sehingga kini tidak mendapat perhatian sewajarnya daripada beberapa Jabatan yang terlibat menyebabkan nelayan berasa tawar hati untuk membawa masalah mereka kepada pihak-pihak berkenaan yang dipandang seolah-olah memihak kepada nelayan-nelayan pukat tunda.

242 a

Objektif PIFWA ingin menghubungkan golongan nelayan pantai yang berlesen ataupun tidak dengan pihak Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Kerajaan agar masalah yang dihadapi mereka dapat dibawa ketengah dan penyelesaian dapat dicari. PIFWA juga sangat komited dalam usaha melindungi,memlihara dan mengekalkan ekosistem pinggir pantai. Kegiatan PIFWA bersifat membantu nelayan dalam isu-isu yang melibatkan mereka secara langsung atau tidak langsung seperti masalah hakisan pantai,muara sungai yang cetek,isu pancang kerang,isu benih kerang semulajadi,penanaman semula bakau,pencemaran laut dan sebagainya.

PIFWA tidak menawarkan peruntukan kewangan atau menjalankan projek nelayan. Semua aktiviti yang digerakkan oleh AJK,ahli Persatuan serta nelayan pantai adalah secara sukarela dengan daya usaha sendiri.

241

018

Jul 02

Program bersama penuntut Universiti Malaysia Kelantan (UMK) pada 11 April 2014

IMG_3006

May 15

PIFWANITA ( Kumpulan Wanita PIFWA)

093

047

075

031

060

067

May 15

(No title)

106

IMG_3704

Aug 26

Pemantauan Kawasan

IMG_3069

 • Ke semua kawasan yang telah ditanam pokok bakau termasuk tapak semaian
 • Memastikan tahap kesuburan pokok dan mengukur tahap ketinggian
 • Mengenalpasti masalah dan punca pokok-pokok bakau mati
 • Mengenalpasti faedah yang diperoleh dari masyarakat setempat hasil dari program penanaman yang telah diadakan

Aug 26

Pergerakan PIFWA Dalam Usaha ke Arah Memulihara Hutan Paya Laut

 • Perjumpaan, perbincangan dan mesyuarat mengenai program @ aktiviti penanaman semula bakau.
 • Menghadiri / mengikuti sebarang seminar dan bengkel anjuran Jabatan Kerajaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan sebagainya bagi meningkatkan mutu pengetahuan serta menambah pengalaman yang sedia ada.
 • Mengadakan pameran dan kempen yang berkaitan hutan paya laut terutama dari spesis paya bakau kepada golongan pelajar, belia dan segenap lapisan masyarakat.
 • Berkerjasama dengan pelbagai pihak untuk mengadakan sebarang bengkel @ seminar yang berkaitan pemuliharaan hutan paya laut, alam sekitar dan isu nelayan.

 

Aug 26

Pembabitan Dalam Penanaman Semula Anak Pokok Bakau

Menyedari tentang kepentingan hutan paya bakau sebagai kawasan pembiakan dan penghasilan stok ikan serta sebagai satu tembok pertahanan yang boleh melindungi kawasan pesisir pantai, PIFWA telah menjalankan usaha penanaman semula bakau yang dimulakan sejak awal tahun 90’an dan penglibatan secara langsung bermula pada tahun 1997. Ini bertujuan untuk mengekalkan sumber perikanan dan menjaga alam sekitar. Usaha PIFWA telah mendapat liputan yang meluas oleh media tempatan dan antarabangsa serta sokongan teknikal daripada kumpulan seperti Projek Tindakan Antarabangsa Bakau (Mangrove Action Project International) yang menjadikan PIFWA mula dikenali di peringkat antarabangsa kerana peranannya yang penting dalam usaha memelihara biodiversity terutamanya melalui usaha pemuliharaan ekosistem bakau.

PIFWA telah bekerjasama dengan organisasi antarabangsa, Organisasi bukan kerajaan, kerajaan negeri hinggalah ke peringkat persekutuan dan kementerian. Organisasi dunia seperti Mangrove Action Project (MAP), Pertubuhan Nelayan Pantai Sedunia (WFFP) dan UNDP telah memberi sokongan dalam menangani isu yang berkaitan ekosistem pinggir pantai. PIFWA juga telah mewakili Negara dalam beberapa perjumpaan antarabangsa mengenai isu pembangunan bersepadu pantai (ICZM) dan pembangunan mampan industri Perikanan dan Alam Sekitar. PIFWA juga merupakan pengasas kepada Forum Dunia untuk Orang Laut (World Forum for Fisher People). Sejak PIFWA menjalankan projek penanaman semula bakau sehingga kini PIFWA telah menanam hampir atau telah melebihi dari 100 ribu anak pokok di sepanjang pantai di Pulau Pinang. Selepas peristiwa tsunami, PIFWA mula mendapat perhatian daripada banyak pihak termasuklah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia.

Kini, dengan bantuan dan sokongan daripada jabatan-jabatan kerajaan,pihak swasta, Ngo, masyarakat setempat, pelajar serta pelbagai pihak lain PIFWA telah dapat mengembangkan aktiviti penanaman semula bakau di lebih banyak kawasan. Jumlah keseluruhan penanaman kini menghampiri 150,000 pokok bakau.

Antara kawasan yang telah ditanam adalah seperti berikut:-

 1. Sungai Acheh, Nibong Tebal
 2. Sungai Chenaam, Nibong Tebal
 3. Kuala Haji Ibrahim, Sungai Udang, Nibong Tebal
 4. Byram, Nibong Tebal
 5. Pulau Burung, Nibong Tebal
 6. Sungai Sembilang, Juru
 7. Teluk Tempoyak, Batu Maung
 8. Teluk Air Tawar
 9. Kuala Muda